Om oss

Kristent Politilag ble startet i 1993 av studenter ved Politihøgskolen i Oslo. Det er et fellesskap og nettverk for sivile-, studenter-, pensjonister- og politiutdannede kolleger i Norge. Vår identitet og fundament er forankret i den kristne tradisjon og verdiarv som vi aktivt arbeider for å bygge videre på i fremtiden.

Vi ønsker å være et nært, åpent og engasjerende fellesskap i møte med andre mennesker. Vi oppfordrer våre medlemmer til å ha mot til å utfordre seg selv i krevende situasjoner, samt finne trygghet i den kristne tro. Verdiene skal gjenspeile når utfordringer oppstår i hverdagen.

Kristent Politilag er et tilbud for mennesker i politietaten hvor vi tar opp temaer relatert til tro. Vi ønsker å være et lavterskeltilbud for nye medlemmer, samtidig som vi ønsker å utfordre eksisterende medlemmer.
Hensikten med fellesskapet vårt, er å inkludere både troende kolleger og mennesker som er nysgjerrige på aspekter ved livene våres. Vi ønsker å dele - glede, sorg, oppmuntringer og tvil – med hverandre.

i håper at erfaringsutvekslinger, sosiale møtepunkt og menneskelige relasjoner kan bidra til å styrke troen på Jesus, samt å imøtekomme mennesker som ønsker å lære mer om Jesus.

Kristent Politilag er en selvstendig organisasjon i Norge, samtidig som vi er tilsluttet European Christian Fellowship (ICPF) som består av politikolleger fra hele Europa.

Last ned våre vedtekter her.
 

Leder

Bjørnar Fotland