Courageous!

Først må det sies at filmen er �typisk� amerikansk i sin fremførelse, den spiller på alle våre emosjonelle knapper og skuespillerprestasjonene er jevnt over grei. Men til tider så funker det veldig greit! Lenge siden jeg har hatt en slik emosjonell berg- og dalbane i min egen stue.

Vi følger 4 politifolk i deres arbeid og privatliv. Hver og en har sine karakterer og problemer, men storyens greiner har sitt utspring fra tragedien som rammer �Adam� og hans familie.  Dette er en historie om kjæ rlighet, vennskap, lojalitet, svik og prøvelser � og troskap til Gud. Tidlig i filmen blir vi presentert for det som er filmens røde tråd, nemlig familien og det å væ re en far. Og sjelden har det væ rt lettere å lese superlativene i en samfunnsdramatisering av hvor trofast og kjæ rlig vår Far i himmelen er.

Men som nevnt, av og til fungerer slikt veldig bra! Det er en påminnelse og oppfordring til å stole på vår Far, leve etter hans ønske og gjøre det som er rett og godt i livet � uansett så klisj�aktig det høres ut.

Denne filmen er vist i USA og den har hatt enorm påvirkning blant menn. I Filippinene er filme vist til over 4000 politifolk, og over 1000 har valgt å følge Jesus etter å ha sett filmen. Les mer her: http://www.charismanews.com/culture/32975-courageous-film-outreach-leads-1000-police-officers-to-christPublisert/ published: 09-05-2012