Fylt av glede!

Søndagen etter at han døde, var jeg på gudstjeneste med barnedåp. Aldri før har dåpssalmen �Fylt av glede� skrevet av Svein Ellingsen truffet meg så midt i hjertet. I siste vers står følgende linje: �dåpens lys forblir når livet slukner�.  Jeg klarte ikke å væ re med å synge salmen ferdig, fordi jeg ble så rørt.

For en gave, for en lovnad!

 

Som barn bæ res vi hjelpeløse og ferske i livet inn i kirken, til et sted hvor vi er ventet. Dette er for meg et sterkt symbol på hva det kristne budskapet vil fortelle oss. Det finnes et sted hvor vi blir tatt imot, uavhengig av hvor svake vi er, hva vi presterer og hvilken posisjon vi har. Vår verdi som menneske måles ikke i hva vi har, men i det faktum at vi er skapt av Gud, er elsket av Gud og oppsøkt av Gud!

 

På samme måte blir vi tatt imot når vi en gang skal si farvel til denne verden. Da blir vi ikke møtt med tre håndfuller vann, men med tre spadetak med jord. Jordpåkastelsen avsluttes med setningen: �Av jorden skal du gjenoppstå!�.  Vi kan leve og dø med den samme visshet om at Guds løfter ved døpefonten holder.

 

 

 

Fylt av glede

Dåpssalme av Svein Ellingsen

 

Fylt av glede over livets under,

med et nyfødt barn i våre hender,

kommer vi til deg som gav oss livet.

 

Fylt av beven foran ukjent fremtid

legger vi vårt barn i dine hender.

Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

 

Fylt av undring er vi i din næ rhet!

Du som bæ rer verdensrommets dybder,

venter på de små og tar imot oss.

 

Ved ditt verk, ved Kjæ rlighetens vilje

er vi født på ny til liv i Kristus,

Til et åpent liv i tro og tillit.

 

Og ved tidens grense lever fortsatt

dine løfters ord ved døpefonten.

Dåpens lys forblir når livet slukner.

 

Større rikdom enn hva ord kan romme,

har du gitt oss gjennom dåpens gave.

Herre, la vår tro bli fylt av glede.�

Hilsen 
Astri


Publisert/ published: 20-03-2012