Åpen

Jesus møtte andre mennesker med et åpent sinn. Han traff mennesker i alle samfunnslag. Soldater, kriminelle, prester, prostituerte, rikfolk og syke. Han møtte disse menneskene, pratet med dem, lyttet til dem og delte sine tanker og råd med dem. Mange av dem han møtte opplevde dette som så sterkt at de radikalt endret kurs i livet. Jesus endret liv i kraft av Den Hellige Ånd, men også i kraft av hvordan han møtte menneskene han traff på sin vei.

Som politifolk treffer vi også mennesker i alle samfunnslag. Det kan kanskje høres ut som en floskel man lærer på politihøgskolen, men det er viktig å møte publikum med et åpent sinn. Å fremstå som åpen og interessert er en fundamental del av god kommunikasjon, og det gjør oss i stand til å få tak i viktig informasjon.

Vel så viktig er at det skaper en relasjon preget av respekt og menneskeverd. Dette er følelser som mange av våre «kontakter» sjeldent opplever. Hvis vi kan fremkalle disse følelsene så mener jeg at vi har oppnådd noe viktig.

Det som er viktig er at vi ikke blir utydelige i denne prosessen. Jesus var tydelig. Han ble sint når han møtte urett, og han sa tydelig fra om ting han mente var galt. På samme måte er det vår oppgave som politifolk å være tydelige på vår rolle og våre oppgaver. Å møte andre mennesker med et åpent sinn betyr ikke at vi må anerkjenne eller godkjenne valgene de har gjort i livet. Det handler om å anerkjenne at de er mennesker, noen ganger på tross av valg de har gjort.

Åpenhet handler også om hvordan vi møter kollegaene våre. Politiet er en arbeidsplass med utrolig mange forskjellige typer mennesker. Dette er et mangfold som vi etter min mening er avhengige av for å kunne utføre våre samfunnsoppgaver. Vi er alle på lag, og åpenhet overfor andres tanker og meninger er en forutsetning for et godt samarbeid.

Om man er kristen eller ikke så tenker jeg at Jesus er et forbilde for hvordan man bør møte mennesker. Og selv om det å være en kristen og det å være politimann er to forskjellige roller så bør åpenhet og tydelighet prege begge deler.

 

 Hilsen Asbjørn

 Publisert/ published: 28-10-2014