Begynnelser

å starte opp igjen etter sommerferien gir meg tro på en ny start. At jeg starter med blanke ark. Kan hende det skyldes at jeg husker så godt følelsen av første skoledag etter en lang sommerferie. Ny skrivebok, og nytt innhold i pennalet. Mer skulle ikke til for å gi meg forventninger om det som lå foran meg.

Mange av dere politihøyskolestudenter har hatt sin første skoledag i disse dager. Noen nye, andre tilbakevendte. Noen andre av dere har sin første arbeidsdag, på et helt nytt sted. For mange av dere andre er det kanskje ikke like mye nytt som venter på høstsiden av ferien lenger. Men hos meg sitter følelsen der fortsatt. Følelsen av forventninger om noe nytt. Kanskje en ny mulighet til å starte med blanke ark?

Jeg tror få er så gode på å gi nye muligheter som Jesus. Som i denne hendelsen fra evangeliet etter Markus, kapittel 2, 1-12:

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. 4 Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: �Sønn, syndene dine er tilgitt.�
6 Nå satt det noen skriftlæ rde der, og de tenkte med seg selv: 7 �Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn �n � det er Gud?� 8 Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: �Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? 9 Hva er lettest å si til den lamme: �Syndene dine er tilgitt� eller: �Stå opp, ta båren din og gå�?10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder� � og nå vender han seg til den lamme �11 �Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!�12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: �Noe slikt har vi aldri sett.�

Kanskje blir det ikke en like synlig som det ble for denne mannen. Men tenk på de uendelige mulighetene for en ny start som finnes i tilgivelse. Jesus gir oss muligheten til å begynne på nytt. Både i forholdet til ham, og til hverandre.

Ha en strålende høst, og en god ny start!

Hilsen Ingunn

 Publisert/ published: 27-08-2012