Bilde av JACK REDGATE fra Pexels

Lokallag

Med lokallagene vil KPL legge til rette for møteplasser - mer personlig kontakt og fellesskap. Styret synes det er flott at flere har sagt seg villig til å stille som kontaktperson. Fortsatt mangler vi kontaktpersoner. Se oversikten under "Lokallagskontaker". 

Tenk over om du kan ta på deg en slik oppgave i ditt distrikt. Flere steder har lokale KPL grupper funnet det hensiktsmessig å slå seg sammen til større enheter, andre steder vil det fungere best med små grupper. Kontaktpersonene kan du ringe eller kontakte på mail.
Agder
Per Juell Larsen 


Hordaland 
Krister Sæther 
 

Rogaland
Tommy Thornes 

Salten
Geir Nordkil

Politihøgskolen - Oslo
Tania Randby Garthus 

Politihøskolen - Stavern
Tom Langerud