1 2 3

Lokallag

Med lokallagene vil KPL legge til rette for møteplasser - mer personlig kontakt og fellesskap. Styret synes det er flott at flere har sagt seg villig til å stille som kontaktperson. Fortsatt mangler vi kontaktpersoner. Se oversikten under "Lokallagskontaker". 

Tenk over om du kan ta på deg en slik oppgave i ditt distrikt. Flere steder har lokale KPL grupper funnet det hensiktsmessig å slå seg sammen til større enheter, andre stedet vil det fungere best med små grupper. Kontaktpersonene kan du ringe eller kontakte på mail.


Agder
Per Juell Larsen - per.juell.larsen@politiet.no

Asker og Bærum
Cathrine Voigt - cathrine.voigt@politiet.no

Follo
Kristoffer Haakonsen - kristoffer.haakonsen@politiet.no

Gudbrandsdalen

Haugaland og Sunnholdaland
Elisabeth Haga - elisabeth.haga@politiet.no

Hedmark

Helgeland

Hordaland Krister Sæther -  krister.andr.oen.sather@politiet.no

Midtre Hålogaland

Nordmøre og Romsdal

Nordre Buskerud

Nord-Trøndelag

Oslo
Øystein Bøhler - Oslo  -  oystein.bohler@politiet.no

Øst-Finnmark

Østfold
Arne G. Husebråten - arne.husebraten@politiet.no

Rogaland
Tommy Thornes - Rogaland  -  tommy.thornes@politiet.no

Romerike

Særorganer

Salten
Geir Nordkil -  geir.nordkil@politiet.no

Sogn og Fjordane

Søndre Buskerud 
Morten Almsbakken - morten.almsbakken@politiet.no 

Sør-Trøndelag

Sunnmøre

Telemark

Troms

Vest-Finnmark

Vestfold

Vestoppland
Trygve Barlaup - trygve.barlaup@politiet.no

Politihøgskolen - Oslo
Tania Randby Garthus -  tanran@phs.no

Politihøgskolen - Kongsvinger
Bjørnar Fotland

Politihøskolen - Stavern
Asbjørn Haus / Tom Langerud

 
Copyright (c)2017 KPL